ΈργαΠιλοτικό έργο εφαρμογής της ‘πράσινης’ αντίληψης για μείωση ενεργειακού φορτίου σε επιλεγμένους φορείς του ΥΠΑΙΘΠΑ

Η Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Ερευνητική Μονάδα 1 του ΙΤΥΕ, στο πλαίσιο έργου Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα, υλοποίησε ένα Πιλοτικό έργο εφαρμογής της ‘πράσινης’ αντίληψης για μείωση ενεργειακού φορτίου σε επιλεγμένους φορείς του ΥΠΠΕΘ, πάνω στα αποτελέσματα του οποίου, θα βασίζονται πρόσθετες αναγκαίες δράσεις, οι οποίες προβλέπεται να καλύψουν όλες τις κτιριακές υποδομές του.

Το έργο έχει διάρκεια 12 μήνες και στοχεύει σε 5 σχολικές μονάδες και στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ στην Πάτρα και στην Αθήνα.

Σε αυτά τα κτίρια το έργο προέβλεπε την εγκατάσταση κατάλληλων δίκτυων αισθητήρων μέτρησης της καταναλούμενης ενέργειας και απομακρυσμένου ελέγχου των ενεργοβόρων συσκευών. Με βάση αυτή την υποδομή υλοποιήθηκαν παράλληλα: