ΈργαInterregional response to natural and man-made catastrophes (SIPROCI)

Λεπτομέρειες Έργου

Τύπος έργου:
Individual project
Έναρξη:
1/1/2004
Λήξη:
31/12/2006

Περίληψη

Ο στόχος του έργου ήταν να βελτιωθεί η τοπική και περιφερειακή απάντηση στις καταστροφές μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της δημιουργίας μιας διεθνικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή και της ανάπτυξης των μεθόδων, των τεχνικών και των ορθών πρακτικών στον τομέα της πρόληψης και του μετριασμού των καταστροφών. Αυτή η πλατφόρμα προάγεται από την επαρχία Macerata της Ιταλίας σε συνεργασία με 12 άλλους partners που προέρχονται από 7 ευρωπαϊκές χώρες.

Project Site

http://www.siproci.net/