ΈργαROman, ancient greek and amber routes, innovative Methodologies and measures connecting Europe (ROME)

Λεπτομέρειες Έργου

Προτεραιότητα 3:
Προώθηση και διαχείριση χωροταξικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Έναρξη:
1/1/2004
Λήξη:
31/12/2006

Περίληψη

Το έργο είχε ως στόχο να αναδείξει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά των συμμετεχόντων περιοχών με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν εφαρμογές για να αναδειχθούν οι Ρωμαϊκές διαδρομές οι αρχαιοελληνικές διαδρομές και οι διαδρομές κεχριμπαριού, που διαθέτουν οι συμμετέχοντες περιοχές και δημιουγήθηκε μια κοινή μεθοδολογία για την περαιτέρω ενίσχυσή τους.