ΈργαOpen Source software usage by European Public Administrations

Το έργο OSEPA είχε ως στόχο την πραγματοποίηση μιας συστηματικής συζήτησης μεταξύ των Ευρωπαϊκών οργανισμών δημόσιας διοίκησης, που θα υποστηρίζεται από την ανάλυση και την ανταλλαγή εμπειριών, σχετικά με το ζήτημα του ελεύθερου και/ή ανοικτού κώδικα λογισμικού με σκοπό:

Στο έργο OSEPA, 13 οργανισμοί-εταίροι από 11 ευρωπαϊκές χώρες συνεργάστηκαν σε μια περίοδο 3 ετών, από τον Ιανουάριο 2010 ως τον Δεκέμβριο 2012.

Project Site

http://www.osepa.eu/