ΈργαGRETA-Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications

O κύριος στόχος του έργου GRETA ήταν να αξιοποιήσει τεχνολογίες ευρυζωνικής και ασύρματης πρόσβασης για την υλοποίηση και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προς τους τουρίστες και τους κατοίκους των περιοχών της Ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας (με έμφαση στις υπηρεσίες πληροφόρησης και αντιμετώπισης κρίσεων).

Το ΙΤΥΕ στα πλαίσια του έργου ανέπτυξε εφαρμογές