ΈργαRural Social Networking for Lifelong Learning -SoRuraLL!

Λεπτομέρειες Έργου

Key Activity 3:
ICT Multilateral project
Διάρκεια:
24 μήνες

Περίληψη

Το έργο είχε ως στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social networking) στα άτομα που ζουν σε γεωγραφικά και κοινωνικό –οικονομικά μη προνομιούχες αγροτικές περιοχές. Συγκεκριμένα το έργο ανέπτυξε και εφάρμοσε πειραματικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις εξετάζοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις νέες αυτές τάσεις και εργαλεία για την ανακούφιση των αγροτικών πληθυσμών της Ευρώπης που μειονεκτούν κοινωνικοοικονομικά ειδικότερα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων προς τους αγροτικούς πληθυσμούς για αποδοτική και σημαίνουσα δια βίου μάθηση

Project Site

http://hermes.westgate.gr/sorurall/