ΈργαV-LANG Creative and Open Language Training in Virtual Worlds

Λεπτομέρειες Έργου

Key Activity 3:
ICT Multilateral project
Έναρξη:
01/01/2010
Λήξη:
31/12/2011

Περίληψη

Το έργο V-Lang είχε ως στόχο την ευρεία χρήση εφαρμογών εικονικής εκπαίδευσης (Virtual Learning) στην on line εκμάθηση γλωσσών, που έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία από εμπορικά προϊόντα, όπως Language Lab. Ειδικότερα, το έργο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη, τον πειραματισμό και τη διάδοση ενός δωρεάν Toolkit αναπτυγμένο σε Open Source το οποίο θα επιτρέπει την ταχεία ενσωμάτωση του Εικονικού Κόσμου στην on-line εκμάθηση γλωσσών.

Στόχοι

Δημιουργία του V-Lang Toolkit

Εταιρικό Σχήμα

Το Εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει εταίρους από Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία και Λιθουανία