Νέα

OSIRIS logo

Πάτρα, 6 Αυγούστου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Δράσεις Ανοιχτής και Κοινωνικής Καινοτομίας: Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Ανοιχτών Δεδομένων στον Πολιτισμό»

Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση εργασίας φορέων Δυτικής Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 στα πλαίσια του έργου «OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS», (INTERREG EUROPE) https://www.interregeurope.eu/osiris/.

Το έργο OSIRIS είναι μια πρωτοβουλία πού έχει σαν στόχο να προωθήσει την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία λειτουργώντας σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου θα προκύψουν Σχέδια Δράσης και νέες περιφερειακές πολιτικές που θα δοκιμαστούν και θα εφαρμοστούν για την άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας.

Η κα. Αρβανίτη, μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου OSIRIS, παρουσίασε καλές πρακτικές από το εξωτερικό σχετικές με τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων στην καθημερινή ζωή των πολιτών αλλά και της δημόσιας διοίκησης και οργανισμών. Συγκεκριμένα, παρουσίασε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και apps για κινητές συσκευές, τα οποία χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα στους τομείς της εκπαίδευσης, δημόσιας υγείας, δημόσια διοίκηση αλλά και επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια, ο Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, παρουσίασε την Πιλοτική Εφαρμογή «Ανοιχτά Δεδομένα στον Πολιτισμό», η οποία εφαρμόζεται ήδη στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Τρέντο (Ιταλία), εταίρο του έργου OSIRIS. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα συγκεντρώνει όλα τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής του Τρέντο, κατηγοριοποιημένα ανάλογα με τη θεματική τους (θέατρο, χορός, φεστιβάλ, συναυλίες κτλ), ημερομηνία διοργάνωσης, τοποθεσία και άλλες σχετικές πληροφορίες χρήσιμες για τους χρήστες της πλατφόρμας. Μάλιστα τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς παρατηρήθηκε ότι οι τουρίστες που επισκέφθηκαν την περιοχή, είχαν από πριν συμβουλευτεί τη συγκεκριμένη πλατφόρμα προκειμένου να οργανώσουν την παραμονή τους στην περιοχή.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων έγινε ευρύτερη συζήτηση αναφορικά με την χρησιμότητα των ανοιχτών δεδομένων στην καθημερινή ζωή των πολιτών, την αυτοδιοίκηση και άλλους τομείς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχετικά τη διάθεση και διαχείριση των δεδομένων αλλά και στη σημαντικότητα της καταχώρησης αυτών με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Επίσης, επισημάνθηκαν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται, νέες θέσεις εργασίας αλλά και νέες καινοτομίες στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής (ηλεκτρονικές πλατφόρμες, applications κτλ)