Νέα

OSIRIS logo

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Σχέδιο Δράσης βασισμένο στην Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία για την Ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδα»

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», ολοκληρώνοντας σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους φορέων από παραγωγικούς φορείς της Δυτικής Ελλάδας, προσκαλεί τα μέλη της ομάδας εργασίας φορέων που συμμετείχαν όλο το προηγούμενο διάστημα σε αντίστοιχες δράσεις αλλά και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέλος, να συμμετάσχει στη συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο ΙΤΥΕ Διόφαντος. Η συνάντηση διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου «OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS», (INTERREG EUROPE) https://www.interregeurope.eu/osiris/.

Το έργο OSIRIS είναι μια πρωτοβουλία πού έχει σαν στόχο να προωθήσει την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία λειτουργώντας σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου θα προκύψουν Σχέδια Δράσης και νέες περιφερειακές πολιτικές που θα δοκιμαστούν και θα εφαρμοστούν για την άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας.

Πρόκειται για την τελευταία συνάντηση της πρώτης φάσης του έργου όπου η ομάδα του ΙΤΥΕ θα παρουσιάσει το Σχέδιο Δράσης (Action Plan), το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς εκεί αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της ΠΔΕ σχετικά με την Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία αλλά κυρίως εμπεριέχονται προτάσεις και νέες ιδέες για το πώς μπορούν να εμπλουτιστούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΠΔΕ με νέες προτάσεις. Οι προτάσεις εστιάζουν στη χρήση των Ανοιχτών δεδομένων στον πολιτισμό αλλά και τη δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων με εστίαση στην υποστήριξη της Δημιουργικής Βιομηχανίας (creative industries).

Κατά τη Β’ Φάση του έργου (Οκτώβριος 2018-Σεπτέμβριος 2020), θα υπάρχει στενή συνεργασία με εκπροσώπους από τη ΠΔΕ προκειμένου να εξεταστεί ο βαθμός υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων και τα αποτελέσματα αυτών.