Νέα

OSIRIS logo

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Δράσεις Ανοιχτής και Κοινωνικής Καινοτομίας: Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Ανοιχτών Δεδομένων στον Πολιτισμό»

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος προσκαλεί τους παραγωγικούς φορείς της Δυτικής Ελλάδας αλλά και εκπροσώπους από τις τοπικές αρχές, επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα να παραβρεθούν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 στα πλαίσια του έργου «OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS», (INTERREG EUROPE) https://www.interregeurope.eu/osiris/.

Το έργο OSIRIS είναι μια πρωτοβουλία πού έχει σαν στόχο να προωθήσει την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία λειτουργώντας σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου θα προκύψουν Σχέδια Δράσης και νέες περιφερειακές πολιτικές που θα δοκιμαστούν και θα εφαρμοστούν για την άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας.

Στόχος της συνάντησης είναι να παρουσιαστούν καλές πρακτικές Ανοιχτής Κοινωνικής Καινοτομίας, που έχουν εντοπιστεί στα πλαίσια του έργου OSIRIS και υλοποιούνται με επιτυχία στις περιοχές των εταίρων του έργου. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα και application για κινητές συσκευές που αφορά σε «Ανοιχτά Δεδομένα στον Πολιτισμό», η οποία εφαρμόζεται ήδη στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Τρέντο (Ιταλία), εταίρο του έργου OSIRIS. Θα γίνει εκτενής παρουσίαση της λειτουργίας της πλατφόρμας, πώς λειτουργεί, ποιοι συμμετέχουν στη συλλογή και καταχώρηση των δεδομένων και τα θετικά αποτελέσματα για την περιοχή που εφαρμόζεται.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα υιοθέτησης και εφαρμογής αντίστοιχων πρωτοβουλιών στη Δυτική Ελλάδα, μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται από πληθώρα πολιτιστικών δρώμενων, φορείς που θα μπορούσαν να ηγηθούν αυτής της πρωτοβουλίας και το ρόλο των υπόλοιπων φορέων