Νέα

22 Ιουνίου 2020

ISSA δεύτερη συνάντηση του έργου -online- 16-17/6/2020

Η δεύτερη συνάντηση του έργου ISSA (Διεθνοποίηση για Κοινωνικές και Καινοτόμες start-ups και Επιχειρηματίες) πραγματοποιήθηκε online στις 16 & 17 Ιουνίου 2020 Έχουν περάσει σχεδόν εννέα μήνες από την έναρξη του έργου, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εντοπίσει βασικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης που ενθαρρύνουν την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για κοινωνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

Η πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το Erasmus + υλοποιείται από την κοινοπραξία ISSA που αποτελείται από διάφορους οργανισμούς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Κύπρο, Ισπανία, Ελλάδα και Βουλγαρία) από διάφορους τομείς.

Ο στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η πρόοδος του έργου και ειδικά οι ενότητες αυτο-εκπαίδευσης και τα σενάρια για το εικονικό περιβάλλον μάθησης.


IMAGE