Νέα

Πάτρα, 5 Ιουλίου 2017

2017 Digital Government Excellence Awards

H Δ/νση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", συμμετείχε στο "17ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως ένας από τους 8 φιναλιστ που επιλέχθηκαν για τα βραβεία 2017 Digital Government Excellence Awards. Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν πολλές προτάσεις και 20 διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να υποβάλλουν ολόκληρο το έργο τους. Μετά την αξιολόγηση των έργων από μία επιτροπή, 8 από τους διαγωνιζόμενους επιλέχθηκαν να παρουσιάσουν τις καλές πρακτικές σε έναν τελικό γύρο. Η ομάδα του ΙΤΥΕ ήταν μία από τις καλύτερες 8 καλές πρακτικές που επιλέχθηκαν για να παρουσιάσουν την εφαρμογή για τη Μεταφορά των Μαθητών που βασίζεται σε cloud-χάρτες (http://studentransport.cti.gr) και αναπτύχθηκε για την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Certificate ECDG 2017
Certificate of the excellence awards