Νέα

Οχρίδα, 12-14 Σεπτεμβρίου 2017

Εναρκτήρια συνάντηση έργου InnoPlatform

Στις 12-14 / 9 στην Οχρίδα διοργανώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου BALKAN MED InnoPlatform. Το INNOPLATFORM, υπό την ηγεσία του Center for Knowledge Management από την ΠΓΔΜ με τo ITYE ως εταίρο, είναι ένα διετές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα INTERREG της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή των Βαλκανίων-Μεσογείου, το οποίο υλοποιείται από 6 οργανισμούς και φορείς από 5 χώρες: ΠΓΔΜ, Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία και Αλβανία. To έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στην αύξηση της υπάρχουσας γνώσης για την καινοτομία στα επιχειρηματικά μοντέλα, η οποία θα μεταφραστεί στην ανάπτυξη εργαλείων (InnoTools) και στις υπηρεσίες (InnoScoreard και InnoRegion) και στη δημιουργία Υποδομής Κέντρων Αριστείας στην Καινοτομία, των οποίων ο κοινός στόχος είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων, ικανοτήτων και γνώσης των ΜΜΕ για την εισαγωγή καινοτομιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

InnoPlatform team
Η ομάδα του ΙnnoPlatform στη διάρκεια της συνάντησης του έργου
InnoPlatform
ΙnnoPlatform