Νέα

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018

Open School Door - Εργαστήριο Διαλόγου

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 διεξήχθη εργαστήριο διαλόγου στα γραφεία του I.T.Y.E. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στην Αθήνα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Open School Doors. Το έργο Open School Doors «Developing diverse school / parents communities through innovative partnerships» είναι ένα διετές ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + KA2. Στόχος του έργου είναι να συμβάλει, έτσι ώστε γονείς παιδιών μεταναστών ή/και προσφύγων να συμμετέχουν πιο ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

Υπεύθυνοι για το συντονισμό και την οργάνωση του εργαστηρίου διαλόγου από το I.T.Y.E. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ήταν η κ. Μπουφαρδέα Ευαγγελία (mpoufard@westgate.gr) και από τα εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή η κ. Ζωάκου Άννα (azoakou@ea.gr) και ο κ. Ζυγουρίτσας Νίκος (zygouritsas@ea.gr). Στο εργαστήριο διαλόγου συμμετείχαν ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, δ/ντές σχολείων, κλπ.), γονείς (με μεταναστευτικό υπόβαθρο), ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και στελέχη από Μ.Κ.Ο., προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες ώστε να εντοπιστούν τα προβλήματα που θα πρέπει να ξεπεραστούν και να εμπλακούν οι γονείς (μετανάστες/πρόσφυγες) πιο ενεργά στα θέματα του σχολείου και την εκπαίδευση των παιδιών τους. Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου διαλόγου θα αξιοποιηθούν από την ομάδα έργου για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου σχεδίου κατάρτισης εκπαιδευτικών με μαθητές παιδιά μεταναστών/προσφύγων.

Το έργο θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς ολοκληρωμένη κατάρτιση στοχεύοντας στην εδραίωση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, αξιώνοντας την κατά το δυνατόν ίση συμμετοχή των δεύτερων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης του σχολείου λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο πολιτισμικό και κοινωνικομορφωτικό προφίλ τους.

OSD focus group OSD focus group OSD focus group
Στιγμιότυπα από το εργαστήριο διαλόγου