Νέα

Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία για την Ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας

Οι Περιφερειακές πρωτοβουλίες, δομές, καλές πρακτικές και συνεργασίες σχετικές με την Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία πρωταγωνίστησαν το τριήμερο 15-17 Μαΐου 2018 και αναδείχθηκαν από το ΙΤΥΕ Διόφαντος, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «OSIRIS- Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS» (INTERREG EUROPE) https://www.interregeurope.eu/osiris/. Το ΙΤΥΕ Διόφαντος, που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο OSIRIS, υποδέχτηκε 35μελή αποστολή από επτά ευρωπαϊκές περιφέρειες, πανεπιστήμια και οργανισμούς με στόχο να παρουσιάσει και να αναδείξει καλές πρακτικές, συνεργασίες και δομές Ανοικτής Κοινωνικής Καινοτομίας που λειτουργούν και πρωτοπορούν στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα.

Την ευρωπαϊκή αποστολή καλωσόρισαν την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" ο Πρόεδρος του οργανισμού, Καθ. Χ. Κακλαμάνης και ο Αντιπρόεδρος Καθ. Γ. Γαροφαλάκης, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της Έρευνας-Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Εν συνεχεία, ο κ. Κων/νος Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ, εξήρε την προσπάθεια που γίνεται για την ανάδειξη και υποστήριξη δράσεων και δομών Ανοιχτής Κοινωνικής Καινοτομίας, οι οποίες έρχονται σε απόλυτη συνάφεια με τις επιταγές της ΠΔΕ. Μάλιστα, η πρωτοβουλία της ΠΔΕ «Συμμαχία φορέων για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη» προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ευρωπαίων επισκεπτών, οι οποίοι συνεχάρησαν την ΠΔΕ για την βράβευσή της ως «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017». Ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου παρέστη ο Δρ. Σ. Μίχος, Αναπληρωτής Διευθυντής Πληροφορικής και Επικοινωνιών που παρουσίασε το φορέα του και τις δράσεις του ενώ στη συνέχεια ο Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Υπεύθυνος του έργου OSIRIS, παρουσίασε το έργο, τη σημασία του για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τις δράσεις του και την συνεισφορά του στην δημιουργία ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης.

Στα πλαίσια των εργασιών και υπό την καθοδήγηση του Καθ. Ιωάννη Μπακούρου, πραγματοποιήθηκε η συν-δημιουργική ημερίδα, που είχε σαν στόχο την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και προτάσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης που απευθύνεται στην ΠΔΕ με στόχο την προώθηση πρωτοβουλιών & πολιτικών Ανοιχτής Κοινωνικής Καινοτομίας. Η συνάντηση συνεχίστηκε στο Επιμελητήριο Αχαΐας, όπου ο Γενικός Γραμματέας κ. Θ. Τσούμπελης παρουσίασε καλές πρακτικές που ξεκίνησαν και υλοποιούνται με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου και προωθούν την Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία. Στη συνέχεια, ο κ. Παναγιώτης Βαφείδης παρουσίασε το Patras Innovation Quest (IQ), πώς ξεκίνησε, την πορεία του, αποτελέσματα, διοργανωτές και την προστιθέμενη αξία για την περιοχή. Το Patras IQ έχει παρουσιαστεί στο έργο OSIRIS ως καλή πρακτική Ανοιχτής Κοινωνικής Καινοτομίας, η οποία μάλιστα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα του έργου και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον να υιοθετηθεί και από άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Ο Καθ. Σπύρος Συρμακέσης, παρουσίασε ένα επιτυχημένο παράδειγμα Ανοιχτής Κοινωνικής Καινοτομίας, την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Think Culture», η οποία δίνει τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης (360 ο), με πλούσιες πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό και θεματικές διαδρομές σε σημεία ενδιαφέροντος που δεν δύναται κάποιος να έχει πρόσβαση. Η πρώτη ημέρα των εργασιών ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο «POS4work» τον πρώτο χώρο συνεργασίας (coworking space) στην Πάτρα, όπου ο κ. Αθ. Κοσκινάς παρουσίασε τις δράσεις της δομής και ξενάγησε στο χώρο τους Ευρωπαίους εταίρους.

Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε δομές της περιοχής που με οδηγό την Έρευνα-Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα προωθούν την Ανοιχτή και Κοινωνική Καινοτομία. Πρώτη στάση έγινε στην Εστία Επιστημών, χώρος που αναδεικνύει την επιστημονική σκέψη και την κατάκτηση της γνώσης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, όπου ο Πρόεδρος του ΕΠΠ Καθ. Β. Αναστασόπουλος παρουσίασε τις δράσεις του ΕΠΠ, με τους ευρωπαίους επισκέπτες να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δράσεις των Innovation Hub (Aroma Hub, Clean Tech Energy, Smart Cities). Παρουσιάσθηκε επίσης το Patras Orange Grove, δομή που παρέχει υποστήριξη σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις ενώ ακολούθησε επίσκεψη σε καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ΕΠΠ, όπως η BRITE HELLAS S.A Solar Technologies, η Advent Technologies και η ELDRUG S.A. που αναδεικνύουν το δυναμικό της ΠΔΕ. Τα study visit ολοκληρώθηκαν με την επίσκεψη στο τεχνολογικό εργαστήριο AAL House – Ambient Assisted Living House, που έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου παρουσίασε τον τρόπο που λειτουργεί η Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης καθώς και τις τεχνολογίες που έχουν εφαρμοστεί, τα οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων.

Η τριήμερη συνάντηση των Ευρωπαίων εταίρων με τους Έλληνες εκπροσώπους φορέων και καλών πρακτικών που προάγουν την Ανοιχτή και Κοινωνική Καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να έχουν αποκομίσει μοναδικές εμπειρίες και τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε ο δρόμος για νέες δικτυώσεις και συνεργασίες.

OSIRIS
Ο Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου OSIRIS, κατά την έναρξη των εργασιών
OSIRIS
Ο κ. Κων/νος Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της ΠΔΕ καλωσορίζει τους ευρωπαίους εταίρους και παρουσιάζει εν συντομία την περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας
OSIRIS
Οι εκπρόσωποι φορέων από επτά ευρωπαϊκές περιφέρειες, που συμμετείχαν στη συνάντηση του έργου OSIRIS