Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου “egov_INNO”

Η Δυτική Ελλάδα και η Απουλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την παροχή υπηρεσιών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Πάτρα, 10-11 Ιουλίου 2018

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “egov_INNO – E-government services and tools from regional governments and regional development bodies to support and coordinate the regional research and innovation capital” που χρηματοδοτείται με 722.208,14 Ευρώ από το Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020, θα διεξαχθεί στην Πάτρα στις 10-11 Ιουλίου 2018, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Επικεφαλής εταίρος είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», η Αναπτυξιακή Εταιρία INNOVAPUGLIA και η Περιφέρεια της Απουλίας (μονάδα ανταγωνιστικότητας και έρευνας παραγωγικών συστημάτων).

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον ιδιωτικό τομέα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της χρήσης προσαρμοσμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επιχειρήσεις (π.χ. για καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις) και προτείνοντας αποτελεσματικές και εφικτές εφαρμογές που οδηγούν σε καλύτερη διακυβέρνηση και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών στον τοπικό ιδιωτικό τομέα.

Χάρη σε αυτό το έργο, οι περιφερειακοί φορείς στήριξης των επιχειρήσεων θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και την αξιοποίηση των δημόσιων επενδυτικών πόρων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους με στοχευμένες επενδύσεις και συμμετέχοντας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης και ανοικτές συζητήσεις.

Για το λόγο αυτό, όλοι οι εταίροι θα υλοποιήσουν 3 αναλύσεις αναγκών για την ανάπτυξη προηγμένων σχεδίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης σε επιχειρήσεις (G2B) στην Απουλία και στη Δυτική Ελλάδα. Επιπλέον, θα προγραμματίσουν 5 σεμινάρια για την κατάρτιση των ΜΜΕ σε ηλεκτρονικά εργαλεία και 5 πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτής της επένδυσης.

Περισσότερες πληροφορίες: E: ptapde@ptapde.gr W:www.ptapde.gr

Περιφέρεια Απουλίας – Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κοινής Γραμματείας Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@regione.puglia.it; press@greece-italy.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERREG Greece-Italy


Το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Συνεργασίας που αποσκοπεί στο να υποστηρίζει δημόσιους οργανισμούς και τοπικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν διασυνοριακά προγράμματα και πιλοτικές δράσεις, και να δημιουργήσουν νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα τονώσει την καινοτομία σε μια σειρά από πεδία όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή, και οι πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy στοχεύει στη μέγιστη δυνατή απόδοση, από μια συνολική επένδυση 123 εκατομμυρίων Ευρώ, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακών Επενδύσεων (European Regional Development Fund -- ERDF), και κατά 15% από τα δυο κράτη-μέλη μέσω της εθνικής τους συγχρηματοδότησης.