ΈργαDICTATE

Το έργο στοχεύει στη εκμαίευση μέγιστης πληροφορίας με το λιγότερο δυνατό κόπο από τους επαγγελματίες τη υγείας, μειώνοντας την ελλιπή επικοινωνία και την ελλιπή διανομή μεταξύ των εμπλεκομένων. Στοχεύει στην διανομή επίκαιρων και διεξοδικών πληροφοριών κλείνοντας το χάσμα μεταξύ του σημείου όπου οι πληροφορίες συλλέγονται (κρεβάτι του ασθενή) και του σημείου όπου χρησιμοποιούνται (γιατροί και νοσοκόμες).

Στα πλαίσια αυτά θα υλοποιηθούν: