Στελέχωση

Προϊστάμενος Τμήματος

photo

Ανδρέας Κοσκέρης

mimg

Σωτήρης Μιχαλόπουλος

Υλοποίηση έργων διαπεριφερειακής συνεργασίας και περιφερειακής ανάπτυξης
mimg

Κατερίνα Χριστοδουλοπούλου

Υλοποίηση έργων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
mimg

Δημήτριος Μητρούλιας

Υλοποίηση έργων για το ΥΠΠΕΘ
mimg

Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης

Επιστημονικός Συνεργάτης
mimg

Ομάδα στελεχών

για την υλοποίηση των εκτελούμενων έργων