Στελέχωση

Διευθυντής Τομέα - Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

photo

Γιάννης Γαροφαλάκης

Προσωπική Ιστοσελίδα

mimg

Ανδρέας Κοσκέρης

Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα
mimg

Κατερίνα Χριστοδουλοπούλου

Τμήμα Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
mimg

Σωτήρης Μιχαλόπουλος

Τμήμα Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων