ΈργαVirtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human

ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πλαίσιο χρηματοδότησης: SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME - THEME 3
Στόχοι έρευνας:
ICT - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - 2007.5.3 Virtual physiological human
Πλαίσιο λειτουργίας προγράμματος:
Small of medium-scale focused research project - STREP

Λεπτομέρειες Έργου

Project Acronym:
VPH2
Project Reference:
224635
Start Date:
2008-07-01
Duration:
36 months
Project Cost:
5.18 million euro
Project Status:
Execution
Project Funding:
3.78 million euro

Περίληψη

Η καρδιακή ανεπάρκεια αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των νοσηλευόμενων για καρδιαγγειακά γεγονότα, έχει υψηλή θνησιμότητα (διάμεση επιβίωση περίπου 18 μήνες), και δημιουργεί ένα μεγάλο βάρος για όλα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, με εκτιμώμενο κόστος των άμεσων £ 905m (1350m) στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2000, το 2% των συνολικών σχετικών δαπανών.

Το έργο VPH2 είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας παραμετροποιημένης μοντελοποίησης και προσομοίωσης της ανθρώπινης καρδιάς έτσι ώστε να βοηθήσει τον καρδιολόγο και τον καρδιοχειρούργο στον καθορισμό της βαρύτητας και της έκτασης της νόσου σε ασθενείς σε "post-ischemic Left Ventricular Dysfunction (LVD)". Ειδικές υπολογιστικές μέθοδοι επιτρέπουν κλινική λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό της βέλτιστης θεραπείας. Ο στόχος δεν ήταν μόνο να αναπτυχθεί η τεχνολογία αλλά και ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που συνδέεται με αυτή.

Τεχνολογικός στόχος του έργου ήταν να παραδώσει το πιο εξελιγμένο λογισμικό για την ανάπτυξη υποβοηθούμενης από υπολογιστές, καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής, προχωρώντας πέρα από τις τωρινές τεχνολογικές λύσεις.

Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε με την ενσωμάτωση ορισμένων από τα κυρίαρχα Open Source λογισμικά για "computer-aided medicine and of computational bioengineering".

Χρήσιμα Links

Το project στο Cordis: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&QUERY=011d29f085df:078d:250d66d2&RCN=87317

Το FP7: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html