ΈργαΔΙΑΣ

Στα πλαίσια του υλοποίησης του στόχου εγκαθίδρυσης κεντρικής υπηρεσίας μισθοδοσίας για το Υπουργείο Παιδείας, Έρενυας και Θρησκευμάτων, η Διεύθυνση Τηλεματικής έχει αναλάβει την υλοποίηση, συντήρηση και λειτουργία Εφαρμογής Μισθοδοσίας, από την οποία μισθοδοτούνται (στο παρόν χρονικό σημείο) 150.000 εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργειου