ΈργαEnvironmental health surveillance system in urban areas near incinerators and industrial premises (ENHance Health)

Λεπτομέρειες Έργου

Τύπος έργου:
Individual project
Έναρξη:
1/1/2004
Λήξη:
31/12/2006

Περίληψη

Το έργο εξετάζει το πρόβλημα της περιβαλλοντικής υγείας στις αστικές κατοικίες περιοχής, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις διοικητικές εγκαταστάσεις των αποβλήτων (συγκεκριμένα αποτεφρωτήρες), με κύριο στόχο της την συγκέντρωση της γνώσης και την ανάπτυξη των επιστημονικών αποτελεσμάτων, τα οποία, όταν παρουσιαστούν σωστά στην πολιτική ηγεσία της κάθε χώρας, θα προωθήσουν τα νέα σημαντικά εργαλεία για τον καθορισμό των κοινών βιώσιμων εδαφικών πολιτικών μέσω ενός σωστού προγραμματισμού και των περιβαλλοντικών πτυχών της υγείας.

Στα πλαίσια του έργου, το ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ (σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους) σχεδίασε, υλοποίησε και εφάρμοσε πιλοτικά ένα γεωγραφικό σύστημα περιβαλλοντικής και επιδημιολογικής παρακολούθησης το οποίο συγκεντρώνει και διαχειρίζεται πληροφορίες σχετικά με τη ρύπανση και την επιδημιολογία σε περιοχές γύρω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.