ΈργαNew model for the development of Telecentres for the strategic promotion of the Information Society in Europe (CIBERSTRATEGY)

Λεπτομέρειες Έργου

Τύπος έργου:
Individual project
Έναρξη:
1/4/2004
Λήξη:
30/9/2006

Περίληψη

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να δώσει στα ευρωπαϊκά Τηλεκέντρα τα στρατηγικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να καταστούν αναφορικές οντότητες για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας εν γένει και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας συγκεκριμένα.