ΈργαTechnological Innovation Network in the field of Information Systems / TINIS

Λεπτομέρειες Έργου

Τύπος έργου:
Individual project
Έναρξη:
1/4/2005
Λήξη:
30/9/2007

Περίληψη

Ο κεντρικός στόχος του έργου TINIS ήταν να προωθήσει την ανάπτυξη των δομών εκείνων που ενθαρρύνουν την τεχνολογική καινοτομία στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων. Η Καινοτομία γενικότερα (και η τεχνολογική καινοτομία ειδικότερα) θεωρείται στην Ευρώπη σαν σημαντικός τομέας για οικονομική ανάπτυξη.