ΈργαCreation of telecenters to support learning, entrepreneurship and access to IS, in isolated areas - TELEACCESS

Λεπτομέρειες Έργου

Προτεραιότητα 2:
Αποτελεσματικά και βιώσιμα μεταφορικά συστήματα και πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας
Μέτρο 2.2:
Βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση και την κοινωνία της πληροφόρησης
Έναρξη:
1/1/2006
Λήξη:
31/12/2007

Περίληψη

Το έργο TELEACCESS είχε ως στόχο τη δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας στους κατοίκους αγροτικών περιοχών (σε Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία και Πολωνία) μέσω προηγμένων ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών (δορυφόρiκες, ασύρματες) και e-υπηρεσιών προκειμένου οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών να έχουν προσβαση στη Κοινωνία της Πληροφορίας. Υπάρχοντα υποχρησιμοποιούμενα κτίρια μετατράπηκαν σε Τηλεκέντρα τα οποία παρέχουν στους πολίτες όλων των ηλικιών γρήγορη πρόσβαση στο Διαδύκτυο και ευκαιρίες για δια βίου εκπαίδευση και ανάπτυξη.