ΈργαSCIENCES EN MEDITERRANEE – ARISTHOT/INTERNUM

Λεπτομέρειες Έργου

Έναρξη:
01/04/2006
Λήξη:
30/06/2008

Περίληψη

Το έργο είχε ως στόχο να προωθήσει, με τη βοήθεια εφαρμογών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, την επιστημονική κληρονομιά η οποία είναι κοινή και για τις δύο πλευρές της Μεσογείου, παλιά και νέα, (βιβλία, χειρόγραφα, αρχεία, γραφικά έγγραφα και φωτογραφικές οπτικοακουστικές καταγραφές, κ.λπ.) σύμφωνα με κοινά θέματα.

Project Site

http://www.aristhot.eu/