ΈργαE-COOP / Digital Cooperatives

Λεπτομέρειες Έργου

Έναρξη:
1/1/2012
Λήξη:
31/12/2014

Περίληψη

Tο έργο E-COOP (http://www.ecoopproject.eu/ ) είχε ως στόχο την ανακάλυψη των καλύτερων πρακτικών που σχετίζονται με την έννοια της "ψηφιακής μεσολάβησης". Αρχίζοντας από τον Ιανουάριο του 2012, έως τον Δεκέμβριο 2014, οι 13 εταίροι:

Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών οδήγησε στη δημιουργία μεθοδολογικών κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίες προσδιορίζουν και θα προετοιμάζουν την εφαρμογή των «ψηφιακών κέντρων συνεργασιών" στις περιοχές της Ε.Ε.

Στόχοι του έργου

Εταίροι