ΈργαProfessional ELP to improve EU workers Employability by the improvement of their professional foreign language skills - Prof-ELP

Λεπτομέρειες Έργου

Έναρξη:
01/10/2008
Λήξη:
30/09/2010

Περίληψη

Το Prof-ELP προτείνε την ανάπτυξη ενός καινοτόμου European Language Portfolio ELP το οποίο συμβάλλει στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων της ΕΕ μέσω της βελτίωσης των επαγγελματικών τους προσόντων στις ξένες γλώσσες. Το portfolio υλοποιήθηκε σε διάφορες μορφές (έντυπη, ηλεκτρονικά και ψηφιακή).

Το έργο καθόρισε και ανέπτυξε επίσης μια βάση συνεργασίας μέσω της οποίας οι εταίροι και οι ωφελούμενοι φορείς (Φορείς υπηρεσιών απασχόλησης, γλωσσικής κατάρτισης, εργοδότες, εργαζόμενους και μελλοντικούς εργαζομένους), καθορίσαν και θα δημιούργησαν από κοινού το portfolio.