ΈργαTANDEM - How to establish intergenerational and intercultural communication and how to provide for transfer and transparency of competences in VET

Λεπτομέρειες Έργου

Έναρξη:
01/10/2009
Λήξη:
30/11/2011

Περίληψη

Το έργο TANDEM βασίστηκε στο επιτυχημένο έργο-στα πλαίσια του Grundtvig- «European Generation Link” (www.european-generation-link.org) και στην έννοια της διαγενεακής και της διαπολιτισμικής μάθησης. Δείχνει στους καθηγητές των ΚΕΚ πώς να υποστηρίξουν τους μαθητές καθιστώντας τις μη τυπικές και άτυπες δεξιότητες ορατές και σε θέση να χρησιμοποιηθούν για τη μελλοντική επαγγελματική τους ανάπτυξη βασιζόμενη στη προσέγγιση. Του EUROPASS

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από ΚΕΚ και ειδικούς στην καινοτομία από την Αυστρία τη Γερμανία και το την Νορβηγία, την Ολλανδία την Ελλάδα και την Βουλγαρία.

Project Site

http://www.tandem-project.eu/