ΈργαCRITON / Prediction of e-learners' progress and timely assessment of the achievement of learning outcomes in Lifelong Learning

Λεπτομέρειες Έργου

Key Activity 3:
ICT Multilateral project: Innovative pedagogy and assessment methods for diverse learning pathways
Έναρξη:
01/01/2013
Λήξη:
31/12/2014

Περίληψη

Το έργο CRITON ήταν ένα έργο διακρατικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας σε συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης, αξιοποιώντας μεθόδους αξιολόγησης για την πρόβλεψη της προόδου των μαθητών και για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης οδηγώντας σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και σε πιο εξατομικευμένη μάθηση.

Στόχοι

Το κύριο προϊόν του έργου ήταν μια web-based πλατφόρμα που καταγράφει την πρόοδο των μαθητών και παρέχει εργαλεία για την ανάλυση των επιδόσεων τους και την εκτίμηση των πιθανοτήτων για την επίτευξη των προγραμματισμένων εκβάσεων εκμάθησης. Η πλατφόρμα απευθύνεται σε μαθητές, δασκάλους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς διαφόρων επιπέδων (δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση)και περιλαμβάνει ένα σύστημα πρόβλεψης απόδοσης των εκπαιδευομένων. Περιλαμβάνει επίσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και εργαλεία για την εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών μάθησης.

Εταίροι

Project Site

http://hermes.westgate.gr/criton