ΈργαE-STEP/ Supporting teachers' and parents' partnerships through social-networking technologies

Λεπτομέρειες Έργου

ΑΝΑΦΟΡΑ:
539498-LLP-1-2013-1-GR-COMENIUS-CMP
Έναρξη:
01/12/2013
Λήξη:
30/11/2015

Περίληψη

Τo E-STEP είναι ένα συνεργατικό Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Comenius με στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων να αποκτήσουν και να ενισχύσουν τέτοιες συμπεριφορές, δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα που θα τους επιτρέψουν να εμπλέξουν αποτελεσματικά τους γονείς στα σχολεία και να αλληλεπιδρούν μαζί τους μέσω των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχοι

Το E-STEP είχε ως στόχο να

Ωφελούμενοι

Αποτέλεσμα

Ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς ανά την Ευρώπη που αφορά:

Εταίροι

Project Site

http://estep-project.eu/