ΈργαSONETBULL - Using social networking ICT tools with peer learning and crowdsourcing techniques to train school communities on how to deal with student bullying

Λεπτομέρειες Έργου

ΑΝΑΦΟΡΑ:
2014- 1-EL01-KA200-001602
Έναρξη:
01/9/2014
Λήξη:
31/8/2016

Περίληψη

Τo SONETBULL είναι ένα συνεργατικό Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ το οποίο προτίθεται να συνδυάσει τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (eLearning και μάθησης από ομοτίμους) με ευρέως χρησιμοποιούμενα τεχνολογικά μέσα (Διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητά τηλέφωνα), με σκοπό να παρέχει έγκαιρη και συνεχή υποστήριξη σε ολόκληρη την κοινότητα των ενδιαφερομένων μερών για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Στόχοι

Το SONETBULL είχε ως στόχο να

Ωφελούμενοι

Αποτέλεσμα

Τα αποτελέσματα του έργου είναι:

Εταίροι

Project Site

http://www.sonetbull.eu/