ΈργαRECREATE – COUNSELLING VIA SOCIAL MEDIA

Λεπτομέρειες Έργου

ΑΝΑΦΟΡΑ:
n° 2014-1-RO01-KA204-002776
Έναρξη:
01/9/2014
Λήξη:
31/8/2016

Περίληψη

Τo RECREATE είναι ένα συνεργατικό Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+ το οποίο είχε ώς στόχο να αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων για τους συμβούλους και μέντορες καριέρας το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσω κοινωνικών μέσων και το οποίο αποσκοπεί στην μείωση του φόρτου εργασίας που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί, καθώς και να εξυπηρετήσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες για άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιφέρειες ή που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα τα οποία καθιστούν δύσκολο γι αυτά τα άτομα να επισκεφθούν ένα σύμβουλο καριέρας σε μόνιμη βάση. Επιπλέον όσον αφορά τα εργαλεία, οι εταίροι ανέπτυξαν ένα μάθημα κατάρτισης αποσκοπώντας να βοηθήσουν τα άτομα να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί ενώ την ίδια χρονική στιγμή θα ενισχύσουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την προώθηση της κινητοποίησης, της ενασχόλησης και της κινητικότητας.

Κύριες Δραστηριότητες

Οι βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

Ωφελούμενοι

Εταίροι

Project Site

http://hermes.westgate.gr/recreate