ΈργαΜητρώο Προσωπικού και Φορέων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναλυτικό Μητρώο Προσωπικού, Μητρώο πληροφοριών Φορέων, Αναφορές και Στατιστικά Στοιχεία, Ιεραρχική Πρόσβαση (Υπουργείο και Πανεπιστήμια), Ιστορικότητα, Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής δεδομένων