ΈργαΚΟ-ΜΕΑΤ ΙΤ

Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας Κοζανίτικου κρέατος για τη βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης και υγιεινής

Πρόγραμμα:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Διάρκεια:
24 μήνες

image

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ Α.Ε (www.afoimpisiritsa.gr), με έδρα τα Σέρβια Κοζάνης, η οποία διαθέτει σύγχρονη χοιροτροφική φάρμα, μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης τελικών προϊόντων και μονάδα βιοαερίου αξιοποίησης των αποβλήτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος (www.cti.gr ) με έδρα την Πάτρα, συμμετέχουν στην υλοποίηση του νέου έργου με τίτλο «Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέατος, για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής χρησιμοποιώντας ευφυή πληροφοριακά συστήματα (KO-MEAT IT)» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 360.764,35€.

Υπεύθυνος του έργου από πλευράς της εταιρείας είναι ο κ. Γιώργος Μπισιρίτσας, συνιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος ενώ από πλευράς του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ είναι ο Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος.

Στόχος του έργου

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διευρυμένης ιχνηλασιμότητας, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικές σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων και αλγορίθμους και μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης, με απώτερο στόχο την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας των κρεατοσκευασμάτων σε όλο το εύρος της, με τη συνεργασία έμπειρου τεχνικά εκπαιδευμένου προσωπικού, από διακριτά στάδια στην αλυσίδα της αξίας μέχρι και την κατανάλωση. Η τυποποίηση των προϊόντων θα ακολουθεί σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.

Με το παρόν ερευνητικό έργο η ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε., στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, στοχεύει να αναβαθμίσει την ποιότητα και την καινοτομία των τελικών προϊόντων κρέατος της στο ράφι προσφέροντας στον καταναλωτή άμεση πρόσβαση στην πληροφορία προέλευσης, επεξεργασίας, συντήρησης, και μεταφοράς τους (ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας). Με αυτόν τον τρόπο θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του σύγχρονου απαιτητικού πελάτη της νέας εποχής.

Ιστοσελίδα του έργου

https://www.ko-meat.eu

image