ΈργαCRAFT: Co-working in Rural Areas to prepare young people for Future Trends

Λεπτομέρειες Έργου

Πρόγραμμα:
ERASMUS+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP FOR YOUTH
Έναρξη:
01/08/2020
Λήξη:
31/07/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο καινοτόμος στόχος του έργου CRAFT είναι η αξιοποίηση ορισμένων πραγματικών και αντιληπτών πλεονεκτημάτων που μπορούν να προσελκύσουν ανθρώπους να ζήσουν / διαμείνουν σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Το έργο στοχεύει στη προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ μέσω της ενδυνάμωσης των νέων με τα θεμελιώδη στοιχεία για τη δημιουργία συνεργατικών εργασιακών περιβαλλόντων (coworking spaces), αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις γνώσεις που συγκεντρώνονται γύρω από τις μελλοντικές τάσεις σε 3 σημαντικούς τομείς:

Αυτοί είναι στρατηγικοί τομείς για την ευρωπαϊκή έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τη Στρατηγική της Ευρώπης 2020.

ΣΤΟΧΟΙ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ιστοσελίδα του έργου

https://craft-project.eu/