ΈργαCREATIVE@HUBs – “Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)”

Λεπτομέρειες Έργου

Πρόγραμμα:
Interreg V-A, ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ - 2014-2020
Έναρξη:
20/8/2019
Λήξη:
9/8/2022

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εντός των περιφερειών της Δυτικής Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων, της Ηπείρου από την Ελλάδα και της Apuglia από την Ιταλία, υπάρχουν τεράστια πολιτιστικά και φυσικά πλεονεκτήματα που μπορούν να συμβάλουν στην τόνωση της οικονομικής τους ανάπτυξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Η διασυνοριακή οικονομική ανάπτυξη έχει πολλές πτυχές: τις εταιρικές συνεργασίες, τις εξαγωγές ή την παροχή υπηρεσιών από την άλλη πλευρά των συνόρων, τη δι-τοποθεσία, τις σχέσεις υπεργολαβίας, την αλληλοσυγκέντρωση κλπ.

Οι "Δημιουργικές Βιομηχανίες" συγκαταλέγονται στους πιο δυναμικούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, παρέχοντας νέες ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπεράσουν τις αναδυόμενες περιοχές υψηλής ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Οι δημιουργικές βιομηχανίες - οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ, την αρχιτεκτονική, τις τέχνες και τη βιοτεχνία, το σχεδιασμό, τη μόδα, την ταινία, το βίντεο, τη φωτογραφία, τη μουσική, τις τέχνες, τις εκδόσεις, ανάπτυξη, λογισμικό, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ηλεκτρονικές εκδόσεις και τηλεόραση / ραδιόφωνο - είναι η ψυχή της δημιουργικής οικονομίας. Θεωρούνται επίσης σημαντική πηγή εμπορικής και πολιτιστικής αξίας.

Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί ένας μηχανισμός ενισχυμένης συνέργειας μεταξύ των δημιουργικών επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των περιφερειών για τη δημιουργία νέων γνώσεων και καινοτομίας. Οι δραστηριότητες του έργου θα περιλαμβάνουν: Δημιουργία ενός συνόλου από "Creative Hubs" για την υποστήριξη δημιουργικών βιομηχανιών στις περιφέρειες κάλυψης του Προγράμματος, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνόλου ηλεκτρονικών εργαλείων για τους κόμβους αυτούς και οργάνωση εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δράσεων για τις επιχειρήσεις – στόχο.

Το έργο «CREATIVE@HUBs» έχει συνολικό προϋπολογισμό 10.000.000,00 €.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο έργο. Το εταιρικό σχήμα συμπληρώνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και από την Περιφέρεια της Πούλιας (Ιταλία).

Στο πλαίσιο αυτό το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙTYE), υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με την ΠΔΕ, τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, καθώς και με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Παντείου Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του στρατηγικού έργου CREATIVE@HUBS.

Ιστοσελίδα του προγράμματος

https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/