ΈργαCo-MAP-Collaborative, Community mapping of young people's learning experiences during COVID-19

Λεπτομέρειες Έργου

Πρόγραμμα:
ERASMUS+ KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Έναρξη:
30/06/2021
Λήξη:
29/06/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το έργο Co-MAP στοχεύει να ανταποκριθεί στην ανάγκη κατανόησης των επιπτώσεων του Covid-19 στη συνδυασμένη και εικονική μάθηση σε σχέση με τους πιο ευάλωτους νέους (10-18 ετών), συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, και να διασφαλίσει ότι οι διευθυντές σχολείων, οι δάσκαλοι και οι γονείς είναι εξοπλισμένοι για να ανταποκριθούν στις ανάγκες ανάρρωσης τους.

Το έργο θα δημιουργήσει μια συγκριτική μελέτη (case study) εθνικών και τοπικών πολιτικών για την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Χρησιμοποιώντας συμμετοχικές μεθόδους βασισμένες στις τέχνες, το έργο θα προσελκύσει νέους, δασκάλους και γονείς από 5 σχολεία στις χώρες των εταίρων για να αναλάβουν συνεργατικές, κοινοτικές χαρτογραφήσεις εμπειριών μάθησης μέσω της πανδημίας.

Η διαδικασία χαρτογράφησης θα εντοπίσει εμπόδια, ενεργοποιητές ,τους ρόλους και τις λειτουργίες των ανθρώπων, των πόρων, των υλικών, των χώρων και των τόπων, καθώς και ευκαιρίες για μάθηση.

Οι νέοι θα λάβουν μέρος σε μια σειρά συναντήσεων με καλλιτέχνες οι οποίοι-που χρησιμοποιώντας την τεχνική «Maker Space»- θα τους διδάξουν νέες δημιουργικές δεξιότητες για να πουν τις ιστορίες τους σχετικά με τη μάθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας χρησιμοποιώντας φόρμες κόμικς και κινουμένων σχεδίων (animation)

Θα αναπτυχθεί επίσης μια e-learning πλατφόρμα και μια εργαλειοθήκη.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ιστοσελίδα του έργου

https://comapproject.eu/