ΈργαΕνίσχυση εξωστρέφειας εφοδιαστικών αλυσίδων αγροδιατροφής και τουρισµού µε την ανάπτυξη διαδικτυακής 3D εικονικής έκθεσης - (SAAT)

Πρόγραμμα:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Διάρκεια:
39 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:
337.865 EUR
Προϋπολογισμός ITYE:
105.675 EUR

image

Στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση εξωστρέφειας εφοδιαστικών αλυσίδων αγροδιατροφής και τουρισμού με την ανάπτυξη διαδικτυακής 3D εικονικής έκθεσης» αναπτύχθηκε μια νέα, καινοτόμα και πρωτοποριακή πλατφόρμα στον χώρο των online εκθέσεων εφοδιαστικών αλυσίδων αγροδιατροφής και τουρισμού, «S.A.A.T. Οnline Εxpo».

Η πλατφόρμα «S.A.A.T Οnline Εxpo» παρέχει τις κύριες λειτουργίες μιας σύγχρονης εικονικής έκθεσης, με σκοπό την υποστήριξη των αναγκών των εν δυνάμει χρηστών, όπως είναι απλοί επισκέπτες, αλλά και επιχειρηματίες. Η εικονική περιήγηση πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο, όπου ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί μέσω ενός browser, είτε ως «Επισκέπτης» είτε ως «Διαχειριστής Καταστήματος», αλληλεπιδρώντας με τα διάφορα εκθέματα/προϊόντα των καταστημάτων και λαμβάνοντας πληροφορίες για αυτά όπως, ο τόπος παραγωγής/προέλευσης ενός προϊόντος, ο τρόπος παρασκευής/επεξεργασίας κ.λπ.

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Πλατφόρμα: http://platform.saat.gr/

image