ΈργαEAGLE: "Educate the Educators: Facilitate Adult educators to apply the principles of Andragogy via the use of the Game-Based Simulation learning"

Πρόγραμμα:
ERASMUS+ KA2 KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education, Project code: 2023-1-BG01-KA220-ADU-00016009
Έναρξη:
01/12/2023
Λήξη:
30/11/2025

image

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το EAGLE είναι μια 2ετής Σύμπραξη Συνεργασίας Erasmus+ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με στόχο την καινοτομία στο πλαίσιο της Εμπειρίας Μάθησης Ενηλίκων, μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχομένου με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, με τη χρήση προσομοιώσεων βασισμένων σε παιχνίδια, ενσωματώνοντας τις αρχές της Ανδραγωγικής στην εκπαιδευτική εμπειρία, ενθαρρύνοντας τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους μέσω ελκυστικών και παρακινητικών μεθοδολογιών.

Στόχοι του EAGLE

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

ΕΤΑΙΡΟΙ

  1. Institute for Social and Trade Union Research, Education and Training (ISTRUET), Βουλγαρία
  2. FONDATSIYA NA BIZNESA ZA OBRAZOVANI (FBO), Βουλγαρία
  3. SMARTUP N.B. SYSTEMATIC MANAGEMENT S.L. (SMARTUP), Ισπανία
  4. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ITYE), Ελλάδα
  5. Euroopas MTÜ (Euroopas), Εσθονία
  6. ALL DIGITAL AISBL (AD), Βέλγιο

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: www.eagleproject.net

image