Νέα

OSIRIS logo

Πάτρα, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Δημιουργικές Βιομηχανίες και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεών μέσα από τη σκοπιά της Ανοιχτής και Κοινωνικής Καινοτομίας»

Πολύ χρήσιμα συμπεράσματα εξήχθησαν από τη συνάντηση εργασίας φορέων Δυτικής Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 στο Co-Working Space POS4WORK (Γούναρη 69) στα πλαίσια του έργου «OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS», (INTERREG EUROPE) https://www.interregeurope.eu/osiris/.

Το έργο OSIRIS είναι μια πρωτοβουλία πού έχει σαν στόχο να προωθήσει την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία λειτουργώντας σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου θα προκύψουν Σχέδια Δράσης και νέες περιφερειακές πολιτικές που θα δοκιμαστούν και θα εφαρμοστούν για την άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας.

Η κα. Αρβανίτη, μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου OSIRIS, παρουσίασε καλές πρακτικές από το εξωτερικό που αφορούν στη λειτουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν λειτουργούν όμως μεμονωμένα, αλλά μέσα σε ένα επιχειρηματικό και συνεργατικό περιβάλλον, όπου υφίστανται και άλλες δομές υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών και εκπαίδευσης νέων ανθρώπων σε τεχνολογίες αιχμής. Επιπροσθέτως, παρουσίασε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες υποστήριξης δημιουργικών βιομηχανιών (creative industries), καθώς και ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα ερευνών σχετικά με την ανάπτυξη αυτού του κλάδου.

Στη συνέχεια, ο Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, παρουσίασε την ιδέα για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας φιλοξενίας και υποστήριξης δημιουργικών επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα. Η ιδέα αυτή προήλθε από το συνδυασμό καλών πρακτικών που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια του έργου OSIRIS και συγκεκριμένα από το Fundao της Πορτογαλίας (θερμοκοιτίδες) και στο Presov στης Σλοβακίας (δημιουργικές επιχειρήσεις). Τόνισε την ανάγκη ύπαρξης τέτοια δομής και ότι η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο επιθυμεί να ενασχοληθεί με αυτό τον κλάδο των επιχειρήσεων.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, το λόγο πήρε ο Νικόλαος Κοσκινάς από το POS αλλά και εκπρόσωποι άλλων φορέων όπως το, Επιμελητήριο Αχαΐας, τοπικά ερευνητικά ιδρύματα, καινοτόμες επιχειρήσεις και ινστιτούτα. Η συζήτηση βασίστηκε στο κατά πόσο είναι δυνατή η δημιουργία τέτοιας δομής στη Δυτική Ελλάδα, ποιος θα έχει τη διαχείριση, πώς θα υποστηριχθεί κτλ. Τα συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη συνάντηση φορέων είναι ιδιαίτερα χρήσιμα γιατί θα αποτυπωθούν στο Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα παρουσιαστεί σε επόμενη συνάντηση.