Νέα

OSIRIS logo

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Σχέδιο Δράσης βασισμένο στην Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία για την Ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδα»

Πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και χρήσιμα συμπεράσματα εξήχθησαν από τη συνάντηση εκπροσώπων φορέων της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» προκειμένου να ενημερωθούν για το Σχέδιο Δράσης που έχει δημιουργηθεί από την ερευνητική Ομάδα του ΙΤΥΕ στα πλαίσια του έργου «OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS», (INTERREG EUROPE) https://www.interregeurope.eu/osiris/.

Το έργο OSIRIS είναι μια πρωτοβουλία πού έχει σαν στόχο να προωθήσει την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία λειτουργώντας σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου θα προκύψουν Σχέδια Δράσης και νέες περιφερειακές πολιτικές που θα δοκιμαστούν και θα εφαρμοστούν για την άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, o Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, αφού παρουσίασε συνοπτικά το έργο OSIRIS και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά του, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχει το Σχέδιο Δράσης (Action Plan), το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς εκεί αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της ΠΔΕ σχετικά με την Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία αλλά κυρίως εμπεριέχονται προτάσεις και νέες ιδέες για το πώς μπορούν να εμπλουτιστούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΠΔΕ με νέες προτάσεις. Τέτοιες προτάσεις ήταν η χρήση των Ανοιχτών δεδομένων στον πολιτισμό αλλά και η δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων με εστίαση στην υποστήριξη της Δημιουργικής Βιομηχανίας (creative industries). Οι συγκεκριμένες προτάσεις πηγάζουν από καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια του έργου μέσα από επισκέψεις στις περιοχές των εταίρων σε όλη την Ευρώπη.

Εύστοχες παρεμβάσεις και ιδέες αποτυπώθηκαν από τους εκπροσώπους των παραγωγικών και θεσμικών φορέων της περιοχής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι από: το Επιμελητήριο Αχαϊας (Παναγιώτης Βαφείδης), ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Καθ. Σπύρος Συρμακέσης, Καθ. Σταυρ. Γεωργοπούλου) την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Κ. Ζησιμοπούλου, Ι. Χαμακιώτη, Λ. Κατσιδήμα), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Δρ. Στέφανος Μίχος) , Δήμο Δυτικής Αχαΐας (Ανδ. Κωνσταντινόπουλος) , Δήμο Πατρέων (Χρύσα Γεραγά), αλλά και ιδιωτικούς φορείς (POS4WORK, Oprtionsnet, Noesis) καθώς και στελέχη του ΙΤΥΕ Διόφαντος συζήτησαν εκτενώς για τα παραπάνω θέματα δίνοντας και νέες διαστάσεις και ιδέες.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, οι παραβρισκόμενοι είχαν εκτενή συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν. Συμφώνησαν ότι είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη δομών όπως οι θερμοκοιτίδες & επιταχυντές επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα καθώς και η υποστήριξη των creative industries, διότι υπάρχει ανοδική τάση σε αυτό τον κλάδο. Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας διαθέτει το επιστημονικό δυναμικό αλλά και νέους εν δυνάμει επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτές τις δομές. Ήταν κοινώς αποδεκτό ότι θα πρέπει τέτοιες δομές να διοικούνται από έναν ευέλικτο φορέα, ο οποίος θα μπορεί να συντονίζει όλους τους παραπάνω φορείς, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων. Επιπλέον, τονίστηκε πως για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι επιτακτική η ανάγκη χρήσης των ανοιχτών δεδομένων και στον πολιτισμό αλλά και σε άλλους κλάδους (αυτοδιοίκηση, γεωργικό τομέα, ενέργεια, υγεία, εκπαίδευση κτλ).

OSIRIS
OSIRIS
Στιγμιότυπα από τη Συνάντηση Εργασίας Φορέων Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του έργου «OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by cocreative Regional Innovation ecosystemS», (INTERREG EUROPE)