Νέα

4 Μαΐου 2020

Μια διεθνής σύμπραξη πέντε οργανισμών υλοποιήθηκε για την ανάπτυξη του «ISSA», ενός έργου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και επικεντρώνεται στη στήριξη της διαδικασίας διεθνοποίησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Από τον Οκτώβριο του 2019, πέντε φορείς που προέρχονται από τη Νορβηγία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία εργάζονται στο έργο Erasmus + ISSA - «Διεθνοποίηση για Κοινωνικές και Καινοτόμες Εκκινήσεις και Επιχειρηματίες». Είναι ένα έργο Erasmus + που έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό βασικών και καινοτόμων μεθόδων μάθησης που είναι καλύτερες για να ενθαρρύνουν την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Υπό τον συντονισμό του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας, η συνεργασία θα προσπαθήσει να εντοπίσει βασικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης που ενθαρρύνουν καλύτερα την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Μετά από δύο χρόνια διάρκειας του έργου, η κοινοπραξία του ISSA αναμένει να συμβάλει στην επίλυση των ειδικών αναγκών των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, σχεδιάζοντας και διαθέτοντας καινοτόμες ενότητες αυτο-κατάρτισης και εικονική πλατφόρμα μάθησης.

Επί του παρόντος, η σύμπραξη του έργου εργάζεται σε έρευνα πεδίου και αναλύει τις ικανότητες των κοινωνικών επιχειρηματιών προκειμένου να εντοπίσει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Το πλαίσιο EntreComp (Bacigalupo et al., 2016) χρησιμεύει ως θεμέλιο για τις ικανότητες που περιλαμβάνονται στο έργο ISSA, χρησιμοποιώντας δύο από τις ικανότητές του και προσαρμόζοντας το πλαίσιο στην παρουσίαση των κοινωνικών ικανοτήτων που εφαρμόζονται στο έργο. Επομένως, αυτό το έγγραφο αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό στη δουλειά των Bacigalupo και των συνεργατών του (2016), και παρουσιάζει μια πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση του πλαισίου που βρίσκεται στην έκθεσή τους.

Από την έρευνα πεδίου που διεξήγαγε το ISSA, οι ακόλουθες τέσσερις ικανότητες αναγνωρίστηκαν ως οι πιο εξέχουσες για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες σε μια διαδικασία διεθνοποίησης:

Ακολουθήστε μας:

https://www.linkedin.com/company/issaproject
https://www.facebook.com/issaproject/
https://www.instagram.com/issaproject.eu/