Νέα

2 Οκτωβρίου 2020

ISSA - ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και επικεντρώνεται στη στήριξη της διαδικασίας διεθνοποίησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Από τον Οκτώβριο του 2019, πέντε φορείς που προέρχονται από τη Νορβηγία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία εργάζονται στο έργο Erasmus + ISSA - «Διεθνοποίηση για Κοινωνικές και Καινοτόμες Εκκινήσεις και Επιχειρηματίες». Υπό τον συντονισμό του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας, η σύμπραξη είχε εντοπίσει βασικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης που είναι καλύτερες για να ενθαρρύνουν την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του έργου, οι εταίροι εργάστηκαν έχοντας ως βάση την έρευνα πεδίου. Αναλύοντας τις ικανότητες των κοινωνικών επιχειρηματιών, εντόπισαν τέσσερις βασικές ικανότητες. Οι επιλεγμένες ικανότητες είναι οι εξής: εντοπισμός ευκαιριών, πολιτισμική ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση για την εύρεση πόρων και ικανότητα εντοπισμού κοινωνικών προβλημάτων.

Οι εταίροι του έργου ISSA επέλεξαν τον εντοπισμό ευκαιριών ως μία από τις ικανότητες για περαιτέρω ανάπτυξη, διότι όταν μετακινούνται διεθνώς οι κοινωνικοί επιχειρηματίες πρέπει να εντοπίσουν ευκαιρίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων τους. Για να κατανοήσετε τις διαφορές που αντιμετωπίζετε και τις αντιμετωπίζετε υπό το πρίσμα της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, πρέπει να αναλύσετε τον πολιτισμό. Πρέπει να διαχωρίσετε τον πολιτισμό σε έννοιες που θα μπορούσατε να εξετάσετε και να συγκρίνετε για να κατανοήσετε πλήρως έναν πολιτισμό. Επίσης, όταν εισέρχεστε σε μια νέα κουλτούρα, πρέπει να είστε σε θέση να ανεχτείτε όποιες διαφορές υφίστανται συγκριτικά με τη δική σας. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες πρέπει επίσης να δράσουν για τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται ως προς τον εντοπισμό κοινωνικών προβλημάτων και να κινητοποιηθούν για την εύρεση πόρων, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους. Αυτή η ικανότητα, επομένως, περιστρέφεται γύρω από την απόκτηση και τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για να είναι σε θέση να διεξάγει τις δραστηριότητες ο κοινωνικός επιχειρηματίας όπως αυτές είχαν προγραμματιστεί. Η εταίροι εργάστηκαν επίσης για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα είναι διαθέσιμο στο Moodle ως καινοτόμες διδακτικές ενότητες και σενάρια αυτοεκπαίδευσης που θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα εικονικής μάθησης του ISSA.

Ακολουθήστε μας:

https://www.linkedin.com/company/issaproject
https://www.facebook.com/issaproject/
https://www.instagram.com/issaproject.eu/