Νέα

18 Δεκεμβρίου 2020

Συνεχίζει τις δράσεις του το έργο TRANSFER του Ευρωπαϊκού διεθνικού προγράμματος ADRION,
που ενισχύει την αξιοποίηση των αρχαιολογικών πάρκων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» με ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: «TRANSFER», του προγράμματος Interreg V-B, ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME - 2014-2020. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης είναι 01/02/2020 - 31/07/2022.

Το έργο TRANSFER του Ευρωπαϊκού διεθνικού προγράμματος ADRION (Interreg V-BAdriatic-Ionian Programme) που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προωθεί τη συνεργασία μεταξύ οκτώ χωρών: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία, ενώ συμμετέχουν και 9 συνδεδεμένοι εταίροι από τις χώρες αυτές. Οι εταίροι είναι δημόσιοι φορεί, πανεπιστήμια, επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς.

Επικεφαλής Εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο της MACERATA, Ιταλία και Υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής κ. Roberto Perna (roberto.perna@unimc.it). Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, εκ μέρους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διοφάντος», το οποίο είναι εταίρος στο έργο, είναι ο καθηγητής κ. Γιάννης Γαροφαλάκης (garofala@cti.gr). Υπεύθυνος επικοινωνίας συνολικά του έργου είναι ο κ. Miloš Ćipranić (milos.cipranic@instifdt.bg.ac.rs), εκ μέρους του Ινστιτούτου Φιλοσοφίας και Κοινωνικής Θεωρίας της Σερβίας, IFDT.

Το έργο TRANSFER αντιπροσωπεύει μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου που ενισχύει την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων που βασίζονται σε ΤΠΕ προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοποίηση των αρχαιολογικών πάρκων και της κληρονομιάς και να διευρύνει το κοινό τους. Μέχρι τώρα, οι χώρες εταίροι έχουν συνεισφέρει ενεργά στους στόχους του έργου, παρέχοντας την τεχνογνωσία τους σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και τις διαθέσιμες καλές πρακτικές στη διαχείριση, τα οικονομικά προϊόντα και τα εργαλεία ΤΠΕ, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου.

Τα τρία βασικά θέματα στα οποία βασίζονται οι διεθνείς Ομάδες Εργασίας των εταίρων είναι η διαχείριση, τα οικονομικά προϊόντα και τα εργαλεία ΤΠΕ. Κάθε ομάδα εργασίας ασχολείται με την ανάπτυξη του κοινού μοντέλου διακυβέρνησης, το οποίο θα δοκιμαστεί μέσω πιλοτικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στα έξι συμμετέχοντα αρχαιολογικά πάρκα, δηλαδή στα εξής: Urbisaglia (Ιταλία), Δωδώνη (Ελλάδα), Ptuj (Σλοβενία), Omišalj (Κροατία), Šibenik (Κροατία), Αντιγόνη (Αλβανία).

Τα αποτελέσματα από τις πιλοτικές δράσεις μαζί με συμμετοχικές συνεισφορές από τις τοπικές κοινότητες και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους θα χρησιμοποιηθούν για την επιθεώρηση του μοντέλου κοινής διακυβέρνησης, καθώς και για την εκπόνηση μιας στρατηγικής για βιώσιμη διατήρηση και αξιοποίηση των αρχαιολογικών πάρκων.

Η διακρατική προσέγγιση της από κοινού ανάπτυξης και δοκιμής του μοντέλου σε διαφορετικά εδαφικά πλαίσια, των εμπλεκόμενων χωρών εταίρων, θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής του σε άλλες περιοχές, τόσο της περιοχής Adrion όσο και της Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο TRANSFER επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο, https://transfer.adrioninterreg.eu ή ακολουθήστε τη σελίδα Facebook και YouTube για ενημερώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διοφάντος» επικοινωνήστε με τον Τεχνικό υπεύθυνο του έργου κ. Σωτήρη Μιχαλόπουλο (sotirism@cti.gr).