Νέα

Δελτίο Τύπου Ν3, 19 Φεβρουαρίου 2021

Τα νέα του ISSA: στήριξη της διαδικασίας διεθνοποίησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Από τον Οκτώβριο του 2019, πέντε φορείς που προέρχονται από τη Νορβηγία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία εργάζονται στο έργο Erasmus + ISSA - «Διεθνοποίηση για Κοινωνικές και Καινοτόμες Εκκινήσεις και Επιχειρηματίες». ». Είναι ένα έργο Erasmus + που έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό βασικών και καινοτόμων μεθόδων μάθησης που είναι καλύτερες για να ενθαρρύνουν την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

Υπό τον συντονισμό του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας, η κοινοπραξία είχε εντοπίσει βασικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης που είναι κατάλληλες για να ενθαρρύνουν την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Οι εταίροι ολοκλήρωσαν το πλαίσιο ικανοτήτων, το εκπαιδευτικό πακέτο και τα σενάρια. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα πακέτο αυτο-κατάρτισης που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για τέσσερις ικανότητες - εντοπισμό ευκαιριών, πολιτισμική ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση πόρων, αναγνώριση κοινωνικών προβλημάτων.

Η κοινοπραξία ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα είναι διαθέσιμο στο Moodle ως καινοτόμες ενότητες αυτο-κατάρτισης και ως εργαλεία αξιολόγησης. Τους επόμενους μήνες οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν εσωτερική πιλοτική διαδικασία και θα προετοιμάσουν το υλικό για τους τελικούς χρήστες.

Η 3D πλατφόρμα εκμάθησης εικονικού κόσμου βρίσκεται επίσης υπό ανάπτυξη και θα βοηθήσει τους χρήστες να εξασκήσουν τις γνώσεις τους που αποκτήθηκαν από τις ενότητες αυτο-εκπαίδευσης. Οι εταίροι θα προετοιμάσουν μια πολύγλωσση έκδοση της πλατφόρμας που θα είναι διαθέσιμη μαζί με το μάθημα Moodle για ευρύτερη πιλοτική εφαρμογή στις αρχές Μαΐου 2021.

Follow us::

https://www.linkedin.com/company/issaproject

https://www.facebook.com/issaproject/

https://www.instagram.com/issaproject.eu/