Νέα

Επιστημονική ημερίδα, 18 Μαρτίου 2022

Επιστημονική ημερίδα στα πλαίσια του έργου:

«Ψηφιακό Εργαστήριο Κρητικής Αγιογραφίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και 3D εικονικής πραγματικότητας / e-hagiography»

«Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete» -ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020»