Νέα

28/02/2022

Το multiplier event του CO-MAP στην Πάτρα-Ελλάδα

Το πρώτο multiplier event του έργου CO-MAP υλοποιήθηκε στην Πάτρα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στις 25/2/2022. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 15 άτομα και σ' αυτούς περιλαμβάνονταν εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, γονείς, καθηγητές πανεπιστημίου και φοιτητές.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη σφαιρική παρουσίαση του έργου CO-MAP.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα κύρια ευρήματα του ΙΟ1 και ειδικότερα τα ευρήματα από την Ελλάδα (από την Πάτρα) και τις άλλες χώρες του έργου. Οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ευρήματα των άλλων χωρών, εστιάζοντας στις ομοιότητες και τις διαφορές με την Ελλάδα.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι επερχόμενες δραστηριότητες χαρτογράφησης-mapping (IO2 & IO3). Υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός από το κοινό και ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να γίνει μία σύντομη συζήτηση. Κυρίως τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων εστίασαν στη συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες και έγινε συζήτηση για τα οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι μαθητές από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες.