Νέα

08 Φεβρουαρίου, 2024

Πρόσκληση στην 1η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών του Ευρωπαϊκού Έργου "WeSTEMEU"

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουν ως εταίροι στο Ευρωπαϊκό έργο «Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (WeSTEMEU)» του Προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027, το οποίο αφορά στην ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στους τομείς STEM (Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά).

Οι τομείς STEM είναι πολύ σημαντικοί για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ψηφιοποίηση. Ωστόσο, ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν σε αυτούς τους τομείς είναι δυσανάλογα μικρός, και αυτό έχει επιπτώσεις σε πολλαπλά επίπεδα.

Το WeSTEMEU προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα σε διαπεριφερειακό επίπεδο, προωθώντας μέσα πολιτικής που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την απασχόληση των γυναικών στους τομείς STEM.

Το έργο φιλοδοξεί να καλύψει τα υπάρχοντα κενά στην Καταλονία (Ισπανία), τη Λιθουανία, το Βουκουρέστι (Ρουμανία), την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Podkarpackie (Πολωνία) και την Κομητεία Donegal (Ιρλανδία), διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών. Καθώς τα δεδομένα για τις γυναίκες επιστήμονες στους κλάδους STEM ποικίλλουν πολύ εντός της ΕΕ, το έργο, πάνω απ' όλα θα επιδιώξει να μάθει από τις πρακτικές των πρωτοπόρων και να τις μεταφέρει στις υπόλοιπες περιφέρειες της ΕΕ.

Απώτερος σκοπός του WeSTEMEU είναι να συμβάλει στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων και να καταστήσει τον τομέα STEM πιο συμβατό με τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και των δύο φύλων. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων για νέες θέσεις εργασίας και καινοτόμο βιώσιμη ανάπτυξη στην τρέχουσα οικονομία της γνώσης. Τέλος, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου θα παίξει ρόλο και στο χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς οι γυναίκες θα εισέρχονται πιο συχνά σε θέσεις εργασίας που αμείβονται καλύτερα από αντίστοιχες θέσεις σε παραδοσιακά «γυναικείους» τομείς.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» θα αναλάβουν να υποστηρίξουν, μεταξύ άλλων, και την διαδικασία συμμετοχικής διαβούλευσης με φορείς πολιτικής, επιχειρήσεις και αναπτυξιακούς φορείς της ευρύτερης περιοχής. Για το λόγο αυτό, καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) να συμμετάσχουν στην 1η Συνάντηση των ενδιαφερόμενων μερών του έργου WeSTEMEU, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 09.15 π.μ. στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής - ισόγειο), με στόχο να ενισχυθεί η απασχόληση των γυναικών στους τομείς STEM, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα της αγοράς εργασίας και στην πρόσβαση των γυναικών σε ποιοτικότερη απασχόληση στη Δυτική Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Μαρία Ξύγκα, τηλ. 2610960309, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.interregeurope.eu/westemeu.