Νέα

19 Φεβρουαρίου, 2024

Με επιτυχία και ολοκληρώθηκε η 1η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών του Ευρωπαϊκού Έργου “WeSTEMEU”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 η 1η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών, που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe - WeSTEMEU» (https://www.interregeurope.eu/westemeu) του Προγράμματος INTERREG EUROPE. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδαςκαι συγκεκριμένα στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ως μέρος των δράσεων του έργου WeSTEMEU, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» έχουν αναλάβει να υποστηρίξουν, μεταξύ άλλων, και την διαδικασία συμμετοχικής διαβούλευσης με φορείς πολιτικής, επιχειρήσεις και αναπτυξιακούς φορείς της ευρύτερης περιοχής. Για αυτό το λόγο, η 1η Συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών έθεσε τα θεμέλια για την σύσταση της Ομάδας Ενδιαφερομένων εκπροσώπων φορέων, η οποία θα παρακολουθεί και θα υποστηρίζει τις δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων της ευρύτερης περιοχής καθώς και στελέχη της Περιφέρειας και του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το αντικείμενο και τους στόχους του έργου αλλά και να εκκινήσουν την συζήτηση και την διαδικασία δημιουργίας στοχευμένων προτάσεων, σχετικά με το βασικό ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει το έργο, την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στους τομείς STEM (Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά).

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας κος Τάκης Παπαδόπουλος. Η η κα Αμαλία Βούλγαρη, Περιφερειακή Σύμβουλος εντεταλμένη για θέματα ισότητας φύλων, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της ΠΔΕ και πρότεινε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν . Στη συνέχεια, ακολούθησε συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου και των δράσεων του έργου από τις εκπροσώπους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» κα Μαρία Ξύγκα και κα Δήμητρα Τζούκα καθώς και του ρόλου της Ομάδας Ενδιαφερομένων φορέων, που αποτελείται από εκπροσώπους του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), του Πανεπιστήμιου Πατρών και του ΕΑΠ.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων για τα κρίσιμα θέματα και την σημασία της ενδυνάμωσης της γυναικείας συμμετοχής στους τομείς STEM σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, με σχόλια, προτάσεις και εύστοχες παρατηρήσεις από όλους.

Τέλος, η Ομάδα Ενδιαφερομένων του WeSTEMEU συμφώνησε ότι θα πραγματοποιήσει επόμενη συνάντηση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, για την περαιτέρω πρόοδο των εργασιών της, με βάση και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την επερχόμενη 2η Μελέτη Επίσκεψης του έργου που θα πραγματοποιηθεί στις 27-28 Φεβρουαρίου στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουν ως εταίροι έργο WeSTEMEU, μια πρωτοβουλία που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στους τομείς STEM (Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά). Απώτερος σκοπός του WeSTEMEU είναι να συμβάλει στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων και να καταστήσει τον τομέα STEM πιο συμβατό με τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και των δύο φύλων. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων για νέες θέσεις εργασίας και καινοτόμο βιώσιμη ανάπτυξη στην τρέχουσα οικονομία της γνώσης.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση: