Νέα

Ημερίδα για την Πράσινη Αντίληψη

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" (Ι.Τ.Υ.Ε.) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας και το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Εφαρμογής της Πράσινης Αντίληψης στα σχολεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 στο Αμφιθέατρο "Δ.Μαρίτσας" του ΙΤΥΕ.

Σκοπός της Εκπαιδευτικής Ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση των σχολιών κοινοτήτων αλλά και του ευρύτερου κοινού σε θέματα αειφορίας με τη χρήση κατάλληλων υποδομών, προτεινόμενων εκπαιδευτικών σεναρίων και πιλοτική εφαρμογή αυτών

Πράσινη Αντίληψη Programma Programma